...

CAR-T-cellen zijn T-cellen met een chimere receptor. CAR-T-celtherapie is een nieuwe vorm van immunotherapie bij kanker. Het onderzoek naar CAR-T-celtherapie is in volle ontwikkeling. Er lopen ongeveer 420 studies met allerhande CAR-T-celtherapieën in verschillende stadia van ontwikkeling bij hematologische en vaste kankers, ook onderzoeken met CAR-T-cellen die gericht zijn tegen andere antigenen dan CD19, bi-, tri- en zelfs quadrispecifieke CAR-T-cellen en CAR-T-cellen die een beroep doen op verschillende costimulerende stoffen. Naarmate de resistentiemechanismen worden ontrafeld, kunnen combinatietherapieën worden ingezet om de effectiviteit te verhogen en resistentie tegen te gaan. Ook worden inspanningen geleverd om de behandeling veiliger te maken en het risico op cytokinereleasesyndroom en neurologische bijwerkingen te verlagen.Maar hoe is men daartoe gekomen? Door gebruik te maken van een nieuwe manier om immuuncellen te programmeren om kanker te bestrijden. Biologen kunnen de T-lymfocyten extraheren uit het bloed van de patiënt en in het laboratorium genen inbrengen in die T-cellen zodat ze een antigeen van de kankercellen van diezelfde patiënt kunnen herkennen. Die T-lymfocyten dragen dan op hun oppervlak een specifieke antigene receptor (chimere antigene receptor of CAR). De genetisch gewijzigde T-lymfocyten worden opnieuw aan de patiënt toegediend en binden zich aan de marker op het oppervlak van de kankercellen, die dan door de T-lymfocyten worden aangevallen en vernietigd. Daarom spreken we van behandeling met CAR-T-cellen. Quod erat demonstrandum.Ja, 2018 zou weleens het jaar van CAR-T-celtherapie kunnen worden.