...

Dagelijkse inname van aspirine verlaagt het risico op ovariumkanker met 20%. Dagelijkse inname van aspirine in lage dosering verlaagt het risico op ovariumkanker met 34%. Regelmatige inname van NSAID's in hoge dosering gaat gepaard met een daling van het risico met 24% en dagelijkse inname van NSAID's in hoge dosering gaat gepaard met een daling van het risico met 25%. Samengevat, de inname van aspirine gaat gepaard met een lager risico op ovariumkanker, vooral bij dagelijkse inname van aspirine in lage dosering. Die resultaten wijzen erop dat het aspirineschema dat beschermt tegen cardiovasculaire accidenten en meerdere kankers, ook het risico op ovariumkanker met 20% tot 34% verlaagt naargelang van de frequentie en de dosering. Trabert B et al. Aspirin, Nonaspirin Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug, and Acetaminophen Use and Risk of Invasive Epithelial Ovarian Cancer: A Pooled Analysis in the Ovarian Cancer Association Consortium. JNCI J Natl Cancer Inst 2014: 106(2):doi: 10.1093/jnci/djt431