...

"De studie die wij voorstelden, was de eerste gerandomiseerde studie waarbij de nieuwe doelgerichte therapie met crizotinib vergeleken werd met de standaardbehandeling met chemotherapie bij patiënten met NSCLC en een specifieke mutatie van het oncogeen ALK (anaplastic lymphoma kinase), ALK+ longkanker genaamd. In eerdere studies met een enkele behandeling zagen we dat de doelgerichte therapie goed functioneerde, maar het ging daarbij om onderzoeken zonder controlegroep. In dit onderzoek waren er twee gerandomiseerde groepen van ALK+ patiënten: de ene groep werd behandeld met crizotinib, de andere met pemetrexed of docetaxel. Zo konden we nagaan welke groep het best beantwoordde aan de behandeling in termen van respons en overleving zonder progressie (PFS).