...

De studie werd tussen augustus 2015 en december 2017 uitgevoerd bij 93 consecutieve patiënten die graad ≥ 2 immunologische bijwerkingen hadden ontwikkeld tijdens een monotherapie met een PD-1- of een PD-L1-antagonist. Het primaire eindpunt was het optreden van immunologisch gemedieerde bijwerkingen bij de patiënten die daarna opnieuw dezelfde checkpointremmer hebben gekregen.De mediane leeftijd van de 93 patiënten was 62,5 jaar. 52% waren vrouwen. De distributie van de behandelde kankers was als volgt: melanoom (33%), longkanker (16%), colorectale kanker (9%) en lymfoom (9%). De distributie van de immunologisch gemedieerde bijwerkingen was als volgt: 43 graad 2-bijwerkingen (46%), 36 graad 3-bijwerkingen (39%) en 14 graad 4-bijwerkingen (15%). De belangrijkste waren hepatitis (18%), huidtoxiciteit (15%), pneumonie (14%), colitis (12%) en gewrichtspijn (7,5%).Drieënveertig (43%) patiënten hebben opnieuw dezelfde PD-1- of PD-L1-antagonist gekregen. Er was geen significant verschil in de mediane leeftijd, de tijd tot optreden van de eerste immunologische bijwerking, de ernst van die immunologische bijwerking en het gebruik van steroïden (42,5% vs. 60%, p = 0,09) tussen de patiënten bij wie dezelfde checkpointremmer werd hervat, en de patiënten die de checkpointremmer niet opnieuw hebben gekregen.Tijdens een mediane follow-up van 14 maanden hebben 22 (55%) van de 40 opnieuw behandelde patiënten weer dezelfde of een andere immunologisch gemedieerde bijwerking ontwikkeld: bij 17 (42,5%) ging het om dezelfde immunologische bijwerking en bij 5 (12,5%) om een andere. De immunologische bijwerkingen waren niet ernstiger dan de eerste keer.Simonaggio A et al. Evaluation of Readministration of Immune Checkpoint Inhibitors After Immune-Related Adverse Events in Patients With Cancer. JAMA Oncol. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 6 juni 2019. doi:10.1001/jamaoncol.2019.1022. https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2735330