Drievoudig negatieve borstkanker

Een jonge leeftijd is een onafhankelijke voorspeller van hersenmetastasen bij borstkanker. Een groep vorsers heeft onderzocht of de hormonen die worden afgescheiden voor de menopauze, en inzonderheid oestradiol (E2), invloed hebben op het ontstaan van hersenmetastasen via effecten op de immunologische micro-omgeving in de hersenen. De vorsers hebben hun onderzoek uitgevoerd in muizenmodellen van drievoudig negatieve borstkanker en hebben het effect van een ovariëctomie alleen of samen met bestraling van de hersenen op bestaande hersenmetastasen onderzocht.

Bij de immunocompetente muizen met een HR- borstkanker vertraagde een combinatie van onderdrukking van de secretie van E2 en bestraling van de hersenen de progressie van de hersenmetastasen. Suppressie van E2 alleen had daar geen invloed op. Bij immunogedeprimeerde muizen met een HR- borstkanker had onderdrukking van de secretie van E2 al dan niet in combinatie met bestraling van de hersenen geen invloed op de progressie van de hersenmetastasen.

Conclusie: de plasmaconcentraties van E2 voor de menopauze zijn bevorderlijk voor een immunologische micro-omgeving in de tumor die bijdraagt tot progressie van de hersenmetastasen. Depletie van E2 plus radiotherapie reactiveert de antitumorale immuunrespons (sterkere rekrutering van T- en B-lymfocyten), wat de verdedigingsmechanismen van de hersenen versterkt. Aangezien het immunologisch gemedieerde effecten betreft, is het zeker wenselijk de werkzaamheid van immunotherapie te evalueren. Volgens de gepresenteerde gegevens zou een combinatie van E2-depletie en stereotactische radiotherapie van de hersenen progressie van hersenmetastasen kunnen tegengaan bij jonge vrouwen met een drievoudig negatieve borstkanker.

Inflammatoire borstkanker

E-cadherine is een intercellulair adhesie-eiwit, dat sterk tot expressie wordt gebracht bij inflammatoire borstkanker en dat een zeer belangrijke oncogene functie heeft. Bij kankerpatiënten zijn hoge concentraties oplosbaar E-cadherine (sEcad = extracellulair domein van E-cadherine) gemeten in bloed en urine en die correleren met een slechte prognose (onafhankelijke correlatie met een slechtere totale overleving en sterke correlatie met de ontwikkeling van hersenmetastasen).

Volgens experimenten bij muizen is dat misschien toe te schrijven aan het feit dat sEcad de migratie bevordert, het invasievermogen en de agressiviteit van de cellen van een inflammatoire borstkanker verhoogt en bepaalde mechanismen van celdood (anoikis) remt, waardoor de groei van hersenmetastasen stimuleert.

Via interactie met XIAP (X-linked inhibitor of apoptosis protein) activeert sEcad de NF-κB-weg. Dat verhoogt de migratie, de penetratie en de overleving in de bloedbaan van kankercellen van de primaire tumor en invasie van metastasen in de micro-omgeving van de hersenen.

Dat alles wijst erop dat sEcad zowel een mogelijke biomarker van metastasen is als een mogelijke therapeutische target bij inflammatoire borstkanker.

Naar de presentaties van Diana Cittelly, Denver, CO, en Xiaoding Hu, Houston, TX. SABCS 2022 abstract GS5-07 en GS5-08

Drievoudig negatieve borstkanker Een jonge leeftijd is een onafhankelijke voorspeller van hersenmetastasen bij borstkanker. Een groep vorsers heeft onderzocht of de hormonen die worden afgescheiden voor de menopauze, en inzonderheid oestradiol (E2), invloed hebben op het ontstaan van hersenmetastasen via effecten op de immunologische micro-omgeving in de hersenen. De vorsers hebben hun onderzoek uitgevoerd in muizenmodellen van drievoudig negatieve borstkanker en hebben het effect van een ovariëctomie alleen of samen met bestraling van de hersenen op bestaande hersenmetastasen onderzocht.Bij de immunocompetente muizen met een HR- borstkanker vertraagde een combinatie van onderdrukking van de secretie van E2 en bestraling van de hersenen de progressie van de hersenmetastasen. Suppressie van E2 alleen had daar geen invloed op. Bij immunogedeprimeerde muizen met een HR- borstkanker had onderdrukking van de secretie van E2 al dan niet in combinatie met bestraling van de hersenen geen invloed op de progressie van de hersenmetastasen.Conclusie: de plasmaconcentraties van E2 voor de menopauze zijn bevorderlijk voor een immunologische micro-omgeving in de tumor die bijdraagt tot progressie van de hersenmetastasen. Depletie van E2 plus radiotherapie reactiveert de antitumorale immuunrespons (sterkere rekrutering van T- en B-lymfocyten), wat de verdedigingsmechanismen van de hersenen versterkt. Aangezien het immunologisch gemedieerde effecten betreft, is het zeker wenselijk de werkzaamheid van immunotherapie te evalueren. Volgens de gepresenteerde gegevens zou een combinatie van E2-depletie en stereotactische radiotherapie van de hersenen progressie van hersenmetastasen kunnen tegengaan bij jonge vrouwen met een drievoudig negatieve borstkanker. Inflammatoire borstkankerE-cadherine is een intercellulair adhesie-eiwit, dat sterk tot expressie wordt gebracht bij inflammatoire borstkanker en dat een zeer belangrijke oncogene functie heeft. Bij kankerpatiënten zijn hoge concentraties oplosbaar E-cadherine (sEcad = extracellulair domein van E-cadherine) gemeten in bloed en urine en die correleren met een slechte prognose (onafhankelijke correlatie met een slechtere totale overleving en sterke correlatie met de ontwikkeling van hersenmetastasen).Volgens experimenten bij muizen is dat misschien toe te schrijven aan het feit dat sEcad de migratie bevordert, het invasievermogen en de agressiviteit van de cellen van een inflammatoire borstkanker verhoogt en bepaalde mechanismen van celdood (anoikis) remt, waardoor de groei van hersenmetastasen stimuleert.Via interactie met XIAP (X-linked inhibitor of apoptosis protein) activeert sEcad de NF-κB-weg. Dat verhoogt de migratie, de penetratie en de overleving in de bloedbaan van kankercellen van de primaire tumor en invasie van metastasen in de micro-omgeving van de hersenen.Dat alles wijst erop dat sEcad zowel een mogelijke biomarker van metastasen is als een mogelijke therapeutische target bij inflammatoire borstkanker. Naar de presentaties van Diana Cittelly, Denver, CO, en Xiaoding Hu, Houston, TX. SABCS 2022 abstract GS5-07 en GS5-08