...

Een heparinederivaat onderdrukt de groei van het neuroblastoom zonder een antistollingseffect te creëren, volgens de preliminaire resultaten van een preklinische studie. Heparansulfaatproteoglycanen worden tot expressie gebracht in het stroma en minder in de neuroblasten. Een hoge expressie in de tumor en de serumconcentraties van heparansulfaatproteoglycanen en hun FGF2-ligand zouden kunnen correleren met een betere prognose. Dat moet echter nog bij de mens worden bevestigd. De gegevens lijken erop te wijzen dat sulfatering van heparan een sleutelrol speelt bij de pathogenese van het neuroblastoom. Intermediaire metabolieten van heparansulfaat zouden een prognostische en therapeutische waarde kunnen hebben bij die kindertumor