...

Een H. pylori-infectie verhoogt het maagkankerrisico. We weten echter nog niet of we door uitroeiing van die bacterie met antibiotica bij gezonde dragers maagkanker kunnen voorkomen. Om die vraag te beantwoorden, hebben onderzoekers een systematische review en meta-analyse uitgevoerd om het effect van uitroeiing van H. pylori bij de preventie van maagkanker te evalueren bij gezonde, asymptomatische dragers. Zes studies voldeden aan alle vereiste criteria en hebben bruikbare gegevens opgeleverd. Drie studies hielden een laag risico op bias in, één een onduidelijk risico en twee een hoog risico. Vijf van de zes studies werden uitgevoerd op een Aziatische populatiegroep. De frequentie van maagkanker was lager na een behandeling die H. pylori uitroeide, dan met een placebo of zonder behandeling (zes studies, 6.497 deelnemers, relatief risico (RR) voor latere ontwikkeling van maagkanker 0,66; 95% betrouwbaarheidsinterval 0,46 tot 0,95; matige bewijskracht). Eén studie heeft het effect van uitroeiing van H. pylori op de latere ontwikkeling van slokdarmkanker onderzocht: twee (0,2 %) van de 817 proefpersonen die een eradicatietherapie hadden gekregen, tegen één (0,1 %) van de 813 proefpersonen in de placebogroep (RR 1,99; 95% BI 0,18 tot 21,91). Het effect van uitroeiing van H. pylori op sterfte door maagkanker in vergelijking met een placebo of geen behandeling was niet duidelijk gezien de brede betrouwbaarheidsintervallen (drie studies, 4.475 deelnemers, RR 0,67; 95% BI 0,40 tot 1,11; matige bewijskracht). Er kon geen effect worden aangetoond op de totale sterfte (vier studies, 5.253 deelnemers, RR 1,09; 95% BI 0,86 tot 1,38; matige bewijskracht). Samengevat, de auteurs van deze review hebben vastgesteld dat antibiotica tegen H. pylori een klein effect hebben bij de preventie van maagkanker (51 (1,6 %) van de 3.294 proefpersonen die de behandeling hadden gekregen, hebben daarna maagkanker ontwikkeld tegen 76 (2,4 %) van de 3.203 proefpersonen die een placebo of geen behandeling hadden gekregen).