...

De PIONEER-studie heeft 1.482 patiënten in zeven streken in Azië onderzocht. De studie werd uitgevoerd bij patiënten met een gevorderd (stadium 3b of 4), histologisch of cytologisch bevestigd adenocarcinoom van de longen die nog geen behandeling hadden gekregen. De patiënten werden gerekruteerd in 51 centra verspreid over continentaal China, Hongkong, India, de Filipijnen, Taiwan, Thailand en Vietnam. De distributie van de patiënten was als volgt: Chinezen (73,8%), Kinh (8,2%), Thailanders (8,0%), Indiërs (5,5%), Filipijnen (4,3%), Japanners (0,1%) en halfbloeden of anderen (0,2%). Ongeveer de helft van de patiënten (52,6%) had nooit gerookt en 43,4% rookte. De frequentie van mutaties van het EGFR-gen bij Indische patiënten (22%) was significant lager dan bij de patiënten van andere Aziatische landen en was vergelijkbaar met de frequentie bij blanken (ongeveer 20%). De frequentie van EGFR-mutatie was het hoogst bij Aziatische vrouwen (61,1%) en bij patiënten die nooit hadden gerookt (60,7%). De frequentie was ook hoog bij Aziatische mannen (44%) en bij zware rokers van dat continent (30%), wat veel hoger is dan bij Europese patiënten (8,2% bij mannen en 5,8% bij zware rokers).Shi Y et al. A Prospective, Molecular Epidemiology Study of EGFR Mutations in Asian Patients with Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer of Adenocarcinoma Histology (PIONEER). Journal of Thoracic Oncology 2014; 9: 154-162.