...

De auteurs van het artikel hebben 2058 patiënten geselecteerd bij wie grote kankerchirurgie was gepland in het MSKCC. De patiënten kregen profylactisch voor de operatie een laagmoleculaire heparine (40 mg enoxaparine) of niet-gefractioneerde heparine (5000 eenheden). De antistolling werd minder dan twee uur voor de operatie toegediend door verpleegkundigen. De frequentie van bloedingen, transfusie en veneuze trombo-embolie werd dan vergeleken met 4960 "historische" controlepersonen die chirurgie hadden ondergaan tussen januari 2012 en juni 2013 en die preoperatief geen profylactische antistollingstherapie hadden gekregen. Er was geen significant verschil in het aantal ernstige bloedingen tussen de twee groepen (0,8% in de controlegroep en 0,5% in de behandelde groep, verschil 0,3%; p = 0,2). De incidentie van bloedingen ongeacht het type was lager bij de patiënten die preoperatief anticoagulantia hadden gekregen: 2,5% vs. 4,2% (verschil 1,7%; p = 0,001) en ook de transfusienood was lager bij die patiënten: 14% vs. 17% (verschil 3,1%; p = 0,001). De incidentie van diepe veneuze trombose was lager: 0,2% vs. 1,3% (verschil 1,1%; p <0.0001) evenals de incidentie van longembolie: 0,4% vs. 1% (verschil 0,6%; p = 0,017).