...

De aanbevelingen voor het gebruik van tisagenlecleucel (Kymriah®, Novartis) en axicabtagene ciloleucel (Yescarta®, Kite Pharma), twee vernieuwende behandelingen bij bepaalde maligne hemopathieën, waren de smaakmaker van de laatste vergadering van het CHMP. Tisagenlecleucel wordt aanbevolen voor pediatrische patiënten en jonge volwassenen (tot 25 jaar) met recidiverende of refractaire acute lymfatische leukemie. Het is ook geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met een recidiverend of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL), na twee of meer systemische behandelingslijnen. Axicabtagene ciloleucel is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend of refractair DLBCL en voor primaire mediastinale B-cellymfomen, na twee of meer systemische behandelingslijnen.