...

De meeste andere kleine poliepen blijven stabiel of regresseren. Op grond van die observaties zouden we minder invasieve bewakingsstrategieën kunnen uitwerken en een polypectomie voorbehouden voor letsels die een substantiële groei vertonen. Aanvullend onderzoek is nodig om meer informatie te verkrijgen over de uiteindelijke evolutie van niet-gereseceerde poliepen die geen significante groei vertonen. (referentie: ASCO Post. juli 2013)