Op 16 februari 2023 heeft het EMA trastuzumab deruxtecan (Enhertu®, Daiichi Sankyo), een monoklonale antistof gekoppeld aan een geneesmiddel, in monotherapie goedgekeurd bij een niet-reseceerbare of gemetastaseerde borstkanker met een zwakke HER2-expressie (IHC 1+ of IHC 2+/ISH-) bij patiënten die al een behandeling kregen voor gemetastaseerde borstkanker en bij wie een recidief was opgetreden tijdens de adjuvante chemotherapie of binnen 6 maanden na beëindiging van de chemotherapie.

Bij vrouwen met een hormoonreceptorpositieve borstkanker is het geneesmiddel enkel goedgekeurd als ze al een hormoontherapie hebben gekregen of er geen kunnen krijgen.

De indicatie is uitgebreid op grond van de eindresultaten van de gerandomiseerde, gecontroleerde, multicentrische, open fase III-studie DESTINY-Breast04. In die studie bedroeg de mediane progressievrije overleving 9,9 maanden in de groep die Enhertu® had gekregen, en 5,1 maanden in de groep die een door de arts gekozen kankertherapie hadden gekregen.

Op 26 januari 2023 heeft het Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van het EMA, een gunstig advies gegeven voor een uitbreiding van de indicatie voor darolutamide (Nubeqa®, Bayer). Als de Commissie het advies goedkeurt, is darolutamide, dat al is goedgekeurd bij een gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker, ook geïndiceerd bij een gemetastaseerde hormoongevoelige prostaatkanker in combinatie met docetaxel en een androgeendeprivatietherapie.

De Europese Commissie heeft onlangs een voorwaardelijke goedkeuring gegeven voor

loncastuximab tesirine (Zynlonta®, Sobi and ADC Therapeutics) bij de behandeling van een recidief van (na twee behandelingen of meer) of een refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) of hooggradig B-cellymfoom. Zynlonta® is een conjugaat van een monoklonale antistof gericht tegen het CD19-eiwit op de B-cellen en het cytostaticum SG3199, dat in de cellen wordt afgegeven zodra de monoklonale antistof zich aan zijn doelwit bindt. Dat zijn zeldzame kankers. Daarom is Zynlonta onderzocht in een fase 2-studie met één behandelingsgroep, de LOTIS-2-studie, bij 145 patiënten met een recidief van of een refractair B-cellymfoom. Het percentage objectieve respons bedroeg 48,3% (70/145); bij 36 patiënten werd een complete respons verkregen.

Zynlonta wordt toegediend als een i.v. infuus van 30 minuten om de 3 weken (dosering volgens het lichaamsgewicht). De behandeling kan worden voortgezet zolang de patiënt er baat bij vindt en geen ondraaglijke bijwerkingen vertoont.

Het EMA heeft ook pemetrexed Baxter en Celdoxome pegylated liposomal goedgekeurd. Pemetrexed Baxter is een generisch geneesmiddel van Alimta®, dat in dezelfde twee indicaties is goedgekeurd als Alimta®, namelijk een maligne mesothelioom van de pleura en gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker van een overwegend niet-spinocellulair histologisch type. Celdoxome pegylated liposomal is een gepegyleerde vorm van het antracycline doxorubicine, dat wordt gebruikt bij een gevorderde of gemetastaseerde borstkanker of ovariumkanker, bij een kaposisarcoom bij aidspatiënten en bij een multipel myeloom dat is toegenomen na beenmergtransplantatie.

Op 16 februari 2023 heeft het EMA trastuzumab deruxtecan (Enhertu®, Daiichi Sankyo), een monoklonale antistof gekoppeld aan een geneesmiddel, in monotherapie goedgekeurd bij een niet-reseceerbare of gemetastaseerde borstkanker met een zwakke HER2-expressie (IHC 1+ of IHC 2+/ISH-) bij patiënten die al een behandeling kregen voor gemetastaseerde borstkanker en bij wie een recidief was opgetreden tijdens de adjuvante chemotherapie of binnen 6 maanden na beëindiging van de chemotherapie.Bij vrouwen met een hormoonreceptorpositieve borstkanker is het geneesmiddel enkel goedgekeurd als ze al een hormoontherapie hebben gekregen of er geen kunnen krijgen. De indicatie is uitgebreid op grond van de eindresultaten van de gerandomiseerde, gecontroleerde, multicentrische, open fase III-studie DESTINY-Breast04. In die studie bedroeg de mediane progressievrije overleving 9,9 maanden in de groep die Enhertu® had gekregen, en 5,1 maanden in de groep die een door de arts gekozen kankertherapie hadden gekregen.Op 26 januari 2023 heeft het Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van het EMA, een gunstig advies gegeven voor een uitbreiding van de indicatie voor darolutamide (Nubeqa®, Bayer). Als de Commissie het advies goedkeurt, is darolutamide, dat al is goedgekeurd bij een gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker, ook geïndiceerd bij een gemetastaseerde hormoongevoelige prostaatkanker in combinatie met docetaxel en een androgeendeprivatietherapie. De Europese Commissie heeft onlangs een voorwaardelijke goedkeuring gegeven voor loncastuximab tesirine (Zynlonta®, Sobi and ADC Therapeutics) bij de behandeling van een recidief van (na twee behandelingen of meer) of een refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) of hooggradig B-cellymfoom. Zynlonta® is een conjugaat van een monoklonale antistof gericht tegen het CD19-eiwit op de B-cellen en het cytostaticum SG3199, dat in de cellen wordt afgegeven zodra de monoklonale antistof zich aan zijn doelwit bindt. Dat zijn zeldzame kankers. Daarom is Zynlonta onderzocht in een fase 2-studie met één behandelingsgroep, de LOTIS-2-studie, bij 145 patiënten met een recidief van of een refractair B-cellymfoom. Het percentage objectieve respons bedroeg 48,3% (70/145); bij 36 patiënten werd een complete respons verkregen.Zynlonta wordt toegediend als een i.v. infuus van 30 minuten om de 3 weken (dosering volgens het lichaamsgewicht). De behandeling kan worden voortgezet zolang de patiënt er baat bij vindt en geen ondraaglijke bijwerkingen vertoont.Het EMA heeft ook pemetrexed Baxter en Celdoxome pegylated liposomal goedgekeurd. Pemetrexed Baxter is een generisch geneesmiddel van Alimta®, dat in dezelfde twee indicaties is goedgekeurd als Alimta®, namelijk een maligne mesothelioom van de pleura en gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker van een overwegend niet-spinocellulair histologisch type. Celdoxome pegylated liposomal is een gepegyleerde vorm van het antracycline doxorubicine, dat wordt gebruikt bij een gevorderde of gemetastaseerde borstkanker of ovariumkanker, bij een kaposisarcoom bij aidspatiënten en bij een multipel myeloom dat is toegenomen na beenmergtransplantatie.