...

Het onderzoek was gericht op vrouwen van 48 tot 50 jaar oud. Ze konden aan het onderzoek deelnemen als ze de laatste twee jaar geen mammografie hadden gekregen en geen persoonlijke of familiale voorgeschiedenis van borstkanker hadden. De 879 deelnemers werden gerandomiseerd naar twee groepen. Ze kregen ofwel een standaardinformatiepakketje (controlegroep) of een aangepast informatiepakket met uitleg over overdetectie. Drie weken later werden hun kennis en intenties nagegaan. De vrouwen in de interventiegroep waren beter geïnformeerd dan de vrouwen in de controlegroep. Ze stonden minder vaak positief tegenover screening (69% versus 83% in de controlegroep) en waren minder vaak van plan om zich te laten screenen (74% versus 87%).