...

De ADMIRAL-studie is een gerandomiseerde fase III-studie die het effect van gilteritinib op de overleving bij patiënten met een relaps van of een refractaire AML met een FLT3-mutatie heeft vergeleken met dat van een salvagechemotherapie. De keuze van de chemotherapie werd overgelaten aan de onderzoekers: cytarabine in lage dosering; azacitidine; mitoxantron, etoposide en cytarabine; of fludarabine, cytarabine, granulocytenkoloniestimulerende factor en idarubicine. De 371 patiënten werden in een 2-1-verhouding gerandomiseerd naar gilteritinib (n = 247) of een salvagechemotherapie (n = 124).Bij de slotanalyse was het overlijdensrisico 36% lager bij de patiënten van de gilteritinibgroep dan bij de patiënten die een salvagechemotherapie hadden gekregen. De mediane totale overleving was 9,3 maanden in de gilteritinibgroep en 5,6 maanden in de groep die een salvagechemotherapie had gekregen. De eenjaarsoverleving was 37,1% in de gilteritinibgroep en 16,7% in de groep die een salvagechemotherapie had gekregen.Het aantal patiënten met een complete remissie of een complete remissie met partieel hematologisch herstel was 34,0% bij de patiënten die waren gerandomiseerd naar gilteritinib, en 15,3% bij de patiënten die een salvagechemotherapie hadden gekregen.Perl AE et al. Gilteritinib significantly prolongs overall survival in patients with FLT3-mutated (FLT3mut+) relapsed/refractory (R/R) acute myeloid leukemia (AML): Results from the Phase III ADMIRAL trial. AACR Annual Meeting 2019. Abstract #CT184. https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/6812/presentation/9835