...

Reliable Cancer Therapies (RCT), een Zwitserse non-profit organisatie die de betrouwbaarheid van de informatie over kankertherapieën onderzoekt, stelt bij het eenjarig bestaan van haar website uitgebreide gidsen ter beschikking van kankerpatiënten en hun naasten. "Wanneer je de diagnose kanker krijgt, stort jouw wereld in", zegt Lydie Meheus, executive director van RCT. "Daarom willen we patiënten duidelijke gidsen aanreiken die hen kunnen helpen om beter te begrijpen wat ze meemaken en om hen doorheen deze moeilijke tijden te leiden. Duidelijke en betrouwbare informatie is essentieel om de angst en de paniek bij kankerpatiënten en hun naasten, te verzachten."Algemene gidsen Naast de reeds bestaande gidsen per kankertype, voorziet RCT nu twee nieuwe gidsen met algemene informatie. Ze behandelen onder meer vragen die patiënten aan hun behandelend arts kunnen stellen, de voor- en nadelen van deelname aan klinisch onderzoek, vragen met betrekking tot een tweede opinie, tips voor het behoud van een zo goed mogelijke levenskwaliteit... Momenteel zijn er twee algemene gidsen beschikbaar: één voor patiënten die net de diagnose kanker kregen en een andere voor patiënten met gevorderde kanker. Daarnaast heeft RCT ook algemene gidsen beschikbaar over conventionele therapieën, over niet-conventionele therapieën, over integratieve kankerzorg, voeding en fysieke activiteit, op energie gebaseerde therapieën, voedingssupplementen en over mind-body-geneeskunde. "Op basis van onze ervaring in het omgaan met vragen van patiënten, hebben we ondervonden dat er een noodzaak voor begeleiding is in de wildernis aan kankerinformatie", merkt Meheus op. "Deze informatie ter beschikking hebben in de moedertaal is een must."BetrouwbaarDe gidsen zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewijs, geschreven in een duidelijke, begrijpbare taal en voorzien van definities en uitleg. Ze kunnen gedownload worden van de RCT website, die sinds haar lancering in november 2010 aanzienlijk werd uitgebreid. In september 2011 kreeg de website ook een HONcode-zegel, een erkenning voor het feit dat de gezondheidsgerelateerde informatie die er wordt aangeboden op wetenschappelijk correct en betrouwbaar is, en efficiënt wordt ingezet. Op die manier wil RCT mensen helpen om een onderscheid te maken tussen betrouwbare en onbetrouwbare informatie.