...

Om het verband te analyseren tussen vier voedingsindices en het kankerrisico, hebben de vorsers de gegevens doorgenomen van de Franse NutriNet-Santé-studie, die in 2009 werd gestart om het verband te evalueren tussen de voeding en de gezondheid. De studie werd uitgevoerd bij 41.543 deelnemers van 40 jaar of ouder die geen kanker vertoonden bij inclusie in de studie. Tussen 2009 en 2017 werden 1.489 gevallen van kanker gediagnosticeerd (488 gevallen van borstkanker, 222 gevallen van prostaatkanker en 118 gevallen van colorectale kanker).De deelnemers hebben vragenlijsten ingevuld over hun studies, rookgedrag, alcoholgebruik, beroep, voeding, lichaamsbeweging en gezondheidstoestand. Ook hebben ze om de zes maanden voedingsregisters op het internet ingevuld, waarin alle voedsel en drank tijdens een periode van 24 uur werden genoteerd.Een stijging van de WCRF/AICR-score (World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research) met 1 punt correleerde significant met een lager risico op kanker in het algemeen (12%, 95% BI = 8%-16%, p < 0,0001), borstkanker (14%; 95% BI = 6%-21%, p = 0,001) en prostaatkanker (12%; 95% BI = 0%-22%; p = 0,05). Het relatieve risico op colorectale kanker was 0,86 (95% BI = 0,72-1,03; p = 0,09). De PNNS-GS (French National Nutrition Health Program-Guideline Score) correleerde met een daling van het risico op colorectale kanker (p = 0,04), en de AHEI-2010-score (Alternate Healthy Eating Index 2010) correleerde met een daling van het totale risico op kanker (p = 0,03). De WCRF/AICR-score gaf de beste resultaten. In vergelijking met de drie andere onderzochte scores was de correlatie met alcohol sterker in de WCRF/AICR-score. Alcohol is een belangrijke risicofactor voor kanker op meerdere plaatsen.Lavalette C et al. Cancer-Specific and General Nutritional Scores and Cancer Risk: Results from the Prospective NutriNet-Santé Cohort. Cancer Research 2018; DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-18-0155: http://cancerres.aacrjournals.org/content/early/2018/07/18/0008-5472.CAN-18-0155