...

Het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV) van de Universiteit Antwerpen, dat geleid wordt door prof. Pierre Van Damme, voert samen met andere centra een grootschalige studie uit naar de werking van het reeds bestaande vaccin Gardasil®9. Dr. Philippe De Smedt: "Dat vaccin is reeds goedgekeurd voor de preventie van onder meer baarmoederhalskanker, maar veiligheid, immuunrespons en efficiëntie van het vaccin voor de preventie van langdurige mondinfecties - en dus het voorkomen van hoofd- en halskankers - moet nog onderzocht en gevalideerd worden."De internationale studie richt zich tot mannen tussen 20 en 45 jaar. Op het CEV kunnen 75 mannen deelnemen. Ze moeten in goede gezondheid zijn en minstens één seksuele partner hebben gehad, omdat hpv-infecties seksueel overdraagbaar zijn."Deelnemers aan de studie moeten tien keer langskomen op ons centrum", legt De Smedt uit. "Dan gebeurt een bloedafname en/of afname van een speekselstaal en op de eerste visite eveneens een klinisch uitwendig onderzoek. Een eerste groep deelnemers krijgt drie keer Gardasil®9 in de arm toegediend, de andere groep krijgt drie keer een placebo. Noch de deelnemer noch de onderzoeker weet tot welke groep iemand behoort."Een deelnemer krijgt een vergoeding van 75 euro per visite. Met vragen kunnen geïnteresseerden terecht op cev@uantwerpen.be en op 03 265 26 52. Deelname aan een vaccinstudie wordt beschouwd als een essentiële activiteit en kan ook tijdens de lockdown doorgaan, uiteraard met respect voor de hygiëneregels.Meer info en inschrijven via www.uantwerpen.be/vaccinstudies-HPVvaccin.