...

De auteurs hebben een meta-analyse uitgevoerd op basis van 11 studies die de overleving hebben geëvalueerd bij in het totaal 315 patiënten. De mediane totale overleving sinds het begin van de toediening van FOLFIRINOX lag tussen 10,0 en 32,7 maanden. De mediane totale overleving in de totale patiëntengroep was 24,2 maanden (95% betrouwbaarheidsinterval 21,7-26,8 maanden). De mediane progressievrije overleving lag tussen 3,0 en 20,4 maanden. De mediane progressievrije overleving in de totale patiëntengroep bedroeg 15,0 maanden (95% BI 13,8-16,2 maanden). Het percentage patiënten dat radiotherapie of radio-chemotherapie had gekregen, varieerde van 31% tot 100% volgens de studie. Een resectie werd uitgevoerd bij 0% tot 43% van de patiënten en een R0-resectie bij 50% tot 100%.Suker M. et al. FOLFIRINOX for locally advanced pancreatic cancer: a systematic review and patient-level meta-analysis. Lancet Oncology, online gepubliceerd op 6 mei 2016. DOI: doi.org/10.1016/S1470-2045(16)00172-8