...

De wetenschappers hebben in 18 Franse centra hun studie uitgevoerd bij 423 vrouwen met een gevorderde borstkanker waarvan de metastase kon worden gebiopteerd. Bij 46% van de patiënten kon een mutatie in de tumor worden aangetoond waarvoor er al een gerichte behandeling bestaat of waarvoor er een gericht geneesmiddel in ontwikkeling is. Bij 39% van de patiënten werden zeldzame mutaties ontdekt waarvoor er nog geen behandeling bestaat. De resultaten zullen helpen om voor die gevallen nieuwe klinische studies op touw te zetten en om een behandeling op maat uit te werken. Bij 55 vrouwen (13%) werd op grond van de resultaten een nieuw gericht geneesmiddel voorgeschreven dat nog in de fase van klinische ontwikkeling is. Dat succes is te danken aan een mooi menselijk avontuur waar een samenwerkende groep vorsers (Unicancer) onder leiding van prof. André drie jaar aan heeft gewerkt. "We hebben de haalbaarheid van het begrip geneeskunde op maat echt gevalideerd in de klinische praktijk", juichte prof. André. (referentie: The Lancet Oncology, 7 februari 2014, DOI:10.1016/S1470-2045(13)70611-9)