...

De Belgische terugbetalingscriteria beperken de vergoeding van de next generation sequencing (NGS) tot een per tumor type, door een gespecialiseerde commissie (ComPerMed) samengesteld, 'hot-spot' panel. NGS is in de real-world situatie niet uit te voeren als er geen vergoeding is voor het tumortype of als er onvoldoende weefsel beschikbaar is. GeNeo is een studie die de meerwaarde vergeleek van een breed, agnostische NGS-panel met de beperkende Belgische aanpak. Het CGP Foundation Medicine (FM) panel bevraagt een groot set genen dat de klinisch bruikbare, alteraties omvat, zowel mutaties, herschikkingen, genfusies, amplificaties als microsatelliet instabiliteit en TMB ('tumor mutation burden'). BSMO heeft deze studie uitgevoerd met Sciensano, Roche Pharma AG en Foundation Medicine. De hoofdonderzoeker, dr. Phillippe Aftimos, stelde de eerste resultaten voor. Deze fase 4 studie onderzocht bij 1000 patiënten met vast weefseltumoren die in aanmerking kwamen voor een behandeling de meerwaarde van het FM-panel op weefsel (n=904) of, indien geen tumorweefsel beschikbaar was, op bloed (n=96) in vergelijking met het routine Belgische NGS-panel. De studie toonde aan dat de FM test praktisch uitvoerbaar was. Technisch falen van de analyse was zeldzaam (< 7%) en de nationale MTB (moleculair tumor board) besprak > 90% (n=918) van de resultaten van de aangevraagde testen. Het rapport van de MTB was beschikbaar binnen een klinisch aanvaardbaar tijdsinterval, < 37 weken, voor > 80%, van de besproken patiënten. Bij 63% gaf de MBT een aanbeveling voor therapie op grond van een moleculaire alteratie steunend op OncoKb1.De resultaten van de FM test gaven een groter aantal patiënten toegang tot moleculair geleide therapie en/of immunotherapie op basis van genomische resultaten. CPG detecteerde bij > 75% van patiënten met long-, hersen- en ovariumtumoren, een of meer extra bruikbare alteraties. Ook bij andere veel voorkomende (borst, colorectaal, huid, pancreas), primair onbekende en zeldzame tumoren gaf het FM-panel een significant voordeel. Deze winst manifesteerde zich ook bij patiënten die, meestal in afwezigheid van terugbetalingsindicatie, geen routine NGS ontvingen en bij patiënten waarbij de analyse op bloed werd verricht.Dr. Aftimos merkte op dat, weliswaar na een nog korte follow-up, slechts' 23 % van de aanvragers de MTB- aanbevelingen voor behandeling hadden gevolgd. De beschikbaarheid van de voorgestelde medicatie is een van de obstakels waarvoor de BSMO met studies (GeNeo 2) en overleg met farmaceutische firma's naar een oplossing zoekt.1. Chakravarty, D. et al. JCO Precis. Oncol. 1-16 (2017).