...

Het onderzoek heeft geleid tot een catalogus van meer dan 1.600 wijzigingen (substitutie van één nucleotide, inserties of deleties van een of meerdere nucleotiden, duplicaties van chromosoomregio's, belangrijke herschikkingen van het genoom, enz.) waarvan gedacht wordt dat ze tot tumorvorming leiden. De catalogus wordt door de wetenschappers als 'bijna exhaustief' beschouwd. De wijzigingen die aan het licht kwamen hebben betrekking op 93 verschillende genen en bijna alle tumoren (95%) vertonen er minstens één. Opmerkelijk is dat 10 van die 93 genen vaak gewijzigd zijn: ze vertonen een mutatie in 62% van de tumoren. Bovendien werden vijf nieuwe genen geïdentificeerd waarvan men denkt dat ze aan de basis liggen van borstkanker. Die bevindingen wijzen erop dat het genoom zeer ingrijpend gewijzigd is bij borstkanker en dat de genomische wijzigingen op alle vlakken uiterst divers zijn, zeggen de auteurs. Deze nieuwe informatie zou niet alleen de geschiktheid en de werkzaamheid van de huidige behandelingen moeten verbeteren, maar ook mogelijkheden bieden om nog onbekende oorzaken van borstkanker te identificeren, en farmabedrijven doelwitten aanreiken waarmee ze nieuwe behandelingen tegen borstkanker kunnen ontwikkelen.