...

De retrospectieve EURAF-studie werd uitgevoerd bij 35 patiënten met een gevorderde longkanker met een BRAF-mutatie die tussen 2012 en 2014 buiten het kader van een klinische studie waren behandeld met een BRAF-remmer (dabrafenib, vemurafenib of sorafenib). Het totale responspercentage bij de patiënten die een BRAF-remmer hadden gekregen, bedroeg 53% en de progressievrije overleving vijf maanden. Er lopen studies bij patiënten met een longkanker met gemuteerd BRAF-gen die een combinatietherapie krijgen met een BRAF-remmer en een MEK-remmer.