...

Ze kregen intraveneus ramucirumab 10 mg/kg of placebo 10 mg/kg in een equivalent volume, gevolgd door intraveneus docetaxel 75 mg/m2 (60 mg/m2 in Korea, Taiwan en Japan) op dag 1 van een cyclus om de 21 dagen. Na een mediane follow-up van 7,4 maanden (range 0,1-31,1, IQR 3,5-13,9) noteerde men 448 resultaten voor progressievrije overleving (212 [81%] van de 263 patiënten in de ramucirumabgroep tegenover 236 [88%] van de 267 patiënten in de placebogroep). Bijgevolg was er een significante verbetering van de mediane progressievrije overleving met ramucirumab in vergelijking met placebo (4,1 maanden [95% CI 3,3-4,8] tegenover 2,8 maanden [2,6-2,9]; HR 0,696 [95% CI 0,573-0,845]; p=0,0002).Deze verbetering in progressievrije overleving in de ramucirumabgroep tegenover de placebogroep was aanwezig na 3 maand, 6 maand, 9 maand en 12 maand. De mediane algemene overleving bedroeg 9,4 maanden (95% CI 7,9-11,4) in de ramucirumabgroep tegenover 7,9 maanden (7,0-9,3) in de placebogroep (HR 0,887 [95% CI 0,724-1,086]; p=0,25). Dat is wel een verbetering, maar niet statistisch significant. Behandelingsgerelateerde bijwerkingen waren vergelijkbaar in beide groepen. De enige behandelingsgerelateerde bijwerkingen van graad 3 of erger, die bij minstens 5% van de patiënten voorkwamen en een meer dan 2% hogere incidentie vertoonden in de ramucirumabgroep dan in de placebogroep waren febriele neutropenie (24 [9%] van de 258 patiënten in de ramucirumabgroep tegenover 16 [6%] van de 265 patiënten in de placebogroep) en neutropenie (17 [7%] van de 258 tegenover zes [2%] van de 265). Ernstige bijwerkingen waren vergelijkbaar in beide groepen (112 [43%] van de 258 patiënten in de ramucirumabgroep tegenover 107 [40%] van de 265 patiënten in de placebogroep). Behandelingsgerelateerde bijwerkingen met overlijden tot gevolg traden op bij acht (3%) patiënten in de ramucirumabgroep tegenover vijf (2%) patiënten in de placebogroep. Het toevoegen van ramucirumab verhoogt de behandelingsefficiëntie bij gemetastaseerd urotheliaal carcinoom zonder noemenswaardige toename van de bijwerkingen. Verder onderzoek zal nog moeten uitmaken welke subgroepen hiervoor best in aanmerking komen.Petrylak, D.P., de Wit, R., Chi, K.N. et all: Ramucirumab plus docetaxel versus placebo plus docetaxel in patients with locally advanced or metastatic urothelial carcinoma after platinum-based therapy (RANGE): overall survival and updated results of a randomised, double-blind, phase 3 trial. Lancet Oncol 2020; 21: 105-20. Published Online November 18, 2019. https://doi.org/10.1016/ S1470-2045(19)30668-0.