...

De primaire analyse na een mediane follow-up van 17,8 maanden toonde geen statistisch significant betere algemene overleving in de atezolizumabgroep in vergelijking met de chemotherapiegroep (mediane algemene overleving 11,1 tegenover 10,6 maanden; hazard ratio [HR] 0,87; 95% confidence interval [CI] 0,63-1,21; p = 0,41). Toch toonde een meer uitgebreide analyse numeriek een betere algemene overleving (mediane algemene overleving 8,6 tegenover 8,0 maanden; HR 0,85; 95% CI 0,73-0,99) en een superieure 12-maand algemene overleving aan (39%, 95% CI 35-44 % tegenover 32%, 95% CI 28-37 %) voor patiënten behandeld met atezolizumab in vergelijking met chemotherapie. Dit was de aanleiding om een meer langdurige follow-up van algemene overleving en bijwerkingen uit te voeren. Bij een mediane follow-up van 33 maanden (range 0-42,3), weerhield men een betere algemene overleving voor atezolizumab na 24 maanden (23% tegenover 13%) en na 30 maanden (18% tegenover 10%).Ook wat bijwerkingen betreft, noteerde men betere resultaten voor de patiënten, behandeld met atezolizumab in vergelijking met de klassieke chemotherapie: patiënten, behandeld met chemotherapie vertoonden meer behandelingsgerelateerde bijwerkingen van graad 3-4 (43% tegenover 22%) en meer bijwerkingen, die aanleiding gaven tot onderbreken van de behandeling (18% tegenover 9%) dan deze die behandeld werden met atezolizumab. Wel bemerkte men bij patiënten, behandeld met atezolizumab een hoger aantal specifieke bijwerkingen (35% tegenover 20 %). Meestal waren deze slechts van graad 1-2 en waren ze makkelijk te behandelen met een standaardtherapie of het inhouden van een dosis van het geneesmiddel.Van der Heijden, M.S., Loriot, Y., Dura ́n, I. et all: Atezolizumab Versus Chemotherapy in Patients with Platinum- treated Locally Advanced or Metastatic Urothelial Carcinoma: A Long-term Overall Survival and Safety Update from the Phase 3 IMvigor211 Clinical Trial. European. Eur Urol 2021 Apr 23; S0302-2838(21)00230-X. Accepted March 24, 2021 https://doi.org/10.1016/j.eururo.2021.03.024