...

De onderzoekers hebben 235 vrouwen met een borstkanker stadium I of II gerekruteerd die een neoadjuvante of adjuvante chemotherapie op basis van een antracycline of een taxaan (minstens vier cycli) moesten krijgen. De patiënten werden in een 2-1-verhouding gerandomiseerd naar afkoeling van de hoofdhuid en geen afkoeling van de hoofdhuid.Bij de tussentijdse analyse werden 95 patiënten met en 47 patiënten zonder koeling van de hoofdhuid die vier cycli chemotherapie hadden gekregen, geëvalueerd. Van de 95 patiënten in de groep met afkoeling vertoonden er 48 (50,5%) geen haarverlies tegenover 0 (0%) van de 47 patiënten zonder afkoeling (p < 0,001). In totaal hebben zich 54 bijwerkingen voorgedaan, alle graad 1- of graad 2-bijwerkingen: hoofdpijn, nausea en duizeligheid. Systemen voor afkoeling van de hoofdhuid worden in Europa gebruikt om het haarverlies bij chemotherapie tegen te gaan, maar veel minder in de Verenigde Staten uit vrees voor mogelijke metastasen in de hoofdhuid. In de Europese studies werd geen hoger risico op metastasen van de hoofdhuid waargenomen. The ASCO Post December 9 2016http://www.ascopost.com/News/44212?utm_medium=Email&utm_source=ExactTarget&utm_campaign=&utm_term=6154628