...

De meta-analyse betreft in het totaal 37.298 vrouwen die hadden deelgenomen aan 26 studies die toediening om de twee weken hebben vergeleken met de standaardbehandeling om de drie weken en sequentiële schema's met een volledige dosering hebben vergeleken met gelijktijdige toediening van een chemotherapieschema op basis van een antracycline en een taxaan. Bij de analyse werden de patiënten gestratificeerd volgens de leeftijd, de toestand van de lymfeklieren en de studie. De meeste vrouwen waren jonger dan 70 jaar en hadden lymfekliermetastasen. Het totale gebruik van cytostatica was over het algemeen vergelijkbaar in de behandelingsgroepen van de verschillende studies. Over het algemeen werd G-CSF (granulocytenkoloniestimulerende factor) vaker gebruikt in de groep die de geïntensiveerde behandeling kreeg.Bij analyse van de samengevoegde gegevens van de 26 klinische studies resulteerde een geïntensiveerde chemotherapie na tien jaar in een lagere frequentie van recidief (28,0% versus 31,4%, [RR] = 0,86; p < 0,0001) , een lagere sterfte aan borstkanker (18,9% versus 21,3%, RR = 0,87; p < 0,0001) en een lagere totale sterfte (22,1% versus 24,8%, RR = 0,87; p < 0,0001) dan de standaardtherapie.Een geïntensiveerde chemotherapie verlaagde het risico op recidief significant (p < 0,0001) en even goed bij oestrogeenreceptorpositieve als bij oestrogeenreceptornegatieve borstkanker en er was evenmin een significant verschil naargelang van de andere kenmerken van de patiënten of de tumor.Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG). Increasing the dose intensity of chemotherapy by more frequent administration or sequential scheduling: a patient-level meta-analysis of 37 298 women with early breast cancer in 26 randomised trials. The Lancet. Gepubliceerd op 7 februari 2019. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)33137-4 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)33137-4/fulltext