...

De auteurs hebben het verband onderzocht tussen een vasectomie en de sterfte aan prostaatkanker bij 363.726 deelnemers aan de CPS II-studie (Cancer Prevention Study II), van wie er 7.451 tussen 1982 en 2012 zijn gestorven aan prostaatkanker. Het verband tussen een vasectomie en de incidentie van prostaatkanker werd geëvalueerd bij de 66.542 mensen in de 'voedingscohorte' van de CPS II-studie, een subgroep van de CPS II-studie, van wie er 9.133 prostaatkanker hebben ontwikkeld tussen 1992 en 2011. Bij analyse met correctie voor de leeftijd, het ras, het opleidingsniveau, de body mass index en het rookgedrag correleerde een vasectomie niet met een hoger risico op overlijden als gevolg van prostaatkanker in de CPS II-cohorte (risicoverhouding [HR] = 1,01; 95% BI 0,93 tot 1,10).Bij een analyse met correctie voor de leeftijd, het ras, het scholingsniveau, de body mass index, het rookgedrag en de PSA-tests in de 'voedingscohorte' van de CPS II-studie correleerde een vasectomie evenmin met een hogere incidentie van prostaatkanker (HR = 1,02; 95% BI 0,96 tot 1,08) of een hogere incidentie van hooggradige prostaatkanker (HR van een Gleasonscore van 8-10 = 0,91, 95% BI 0,78 tot 1,07).Jacobs EJ et al. Vasectomy and Prostate Cancer Incidence and Mortality in a Large US Cohort JCO. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 19 september 2016, doi: 10.1200/JCO.2015.66.2361