...

De groep telde 25.108 vrouwen. Daarvan hebben er 19.158 vrouwen een IVF-therapie gestart tussen 1983 en 1995 (IVF-groep, gemiddeld aantal IVF-cycli 3,6) en 5.950 zijn andere vruchtbaarheidsbehandelingen gestart tussen 1980 en 1995 (non-IVF-groep). De gemiddelde leeftijd waarop de behandeling werd gestart, was 33 jaar. De mediane leeftijd op het einde van de follow-up was 54 jaar in de IVF-groep en 55 in de non-IVF-groep.Na een mediane follow-up van 21 jaar werden 839 gevallen van invasieve borstkanker en 109 gevallen van borstkanker in situ gedocumenteerd in het Nederlandse kankerregister. De incidentie van borstkanker in de IVF-groep was vergelijkbaar met die in de algemene populatie (genormaliseerde incidentieverhouding 1,01) en die in de non-IVF-groep (relatief risico 1,01). De cumulatieve incidentie van borstkanker op de leeftijd van 55 jaar was 3,0% in de IVF-groep en 2,9% in de non-IVF-groep (p = 0,85). Het risico steeg niet met de duur van de follow-up sinds het begin van de behandeling of het aantal IVF-cycli.van den Belt-Dusebout AW et al. Ovarian Stimulation for In Vitro Fertilization and Long-term Risk of Breast Cancer. JAMA. 2016; 316(3):300-312. doi:10.1001/jama.2016.9389.