...

1 tot 2% van de algemene bevolking vertoont een Barrett-oesofagus, het enige bekende precancereuze letsel van slokdarmkanker. Een Barrett-oesofagus verhoogt de kans op ontwikkeling van slokdarmkanker met factor 10-55 in vergelijking met de algemene bevolking. De vorsers hebben een monocentrisch casus-controleonderzoek uitgevoerd bij 303 patiënten met een Barrett-oesofagus en 909 controlepersonen. Ze hebben de elektronische apotheekdossiers gedurende een periode van tien jaar doorgenomen om het gebruik van geneesmiddelen te evalueren en om na te gaan of er een verband bestond tussen het gebruik van statines en het risico op Barrett-oesofagus. Statines bleken te beschermen tegen het optreden van een Barrett-oesofagus (daling van het risico met 43%). Die positieve relatie hing niet af van de bekende risicofactoren (leeftijd, ras, geslacht, Helicobacter pylori-infectie en rookgedrag). Het beschermende effect van statines was vooral duidelijk bij zwaarlijvige patiënten. Bij patiënten met een body mass index van 30 kg/m² of hoger verlaagden statines het risico op ontwikkeling van een Barrett-oesofagus met 74%. Bij patiënten met frequente symptomen van gastro-oesofageale reflux verlaagden statines het risico op ontwikkeling van een Barrett-oesofagus met 59%. De auteurs hebben ook vastgesteld dat het risico meer daalde bij de patiënten die statines gedurende drie jaar of langer hadden gebruikt.