...

De auteurs hebben de prospectieve individuele gegevens geanalyseerd van 13 studies bij 758.829 vrouwen, die pijnstillers gebruikten bij inclusie in een gegeven studie. Van die vrouwen hebben er 3.514 ovariumkanker gekregen.Het risico op ovariumkanker was 10% lager bij bijna dagelijks gebruik van aspirine (≥ zes dagen/week gedurende ≥ zes maanden) dan bij weinig of geen gebruik (risicoverhouding [RR] = 0,90, 95% betrouwbaarheidsinterval 1,00, p = 0,05). 'Frequent' gebruik van aspirine (≥ vier dagen/week gedurende ≥ zes maanden (RR = 0,95, 95% BI = 0,88-1,03), andere niet-steroïdale ontstekingsremmers dan aspirine (NSAID's; RR = 1,00, 95% BI = 0,90-1,11) of paracetamol (RR = 1,05, 95% BI = 0,88-1,24) correleerde niet met een lager risico op ontwikkeling van ovariumkanker. Dagelijks gebruik van paracetamol (RR = 1,28, 95% BI = 1,00-1,65, p = 0,05) correleerde zelfs met een hoger risico. Het risico was significant, maar matig verhoogd bij frequent gebruik gedurende lange tijd (≥ 10 jaar) van aspirine (RR = 1,15, 95% BI = 0,98-1,34) en andere NSAID's dan aspirine (RR = 1,19, 95% BI = 0,84-1,68).Trabert B et al. Analgesic Use and Ovarian Cancer Risk: An Analysis in the Ovarian Cancer Cohort Consortium. JNCI: Journal of the National Cancer Institute, (mei 2018) djy100, https://doi.org/10.1093/jnci/djy100; https://academic.oup.com/jnci/advance-article-abstract/doi/10.1093/jnci/djy100/5026198?redirectedFrom=fulltext