...

Die prospectieve studie werd uitgevoerd bij 1.789 patiënten met een epitheliale ovariumkanker. 1.143 patiënten (64%) voldeden aan de inclusiecriteria. Uiteindelijk werd de analyse van het gebruik van pijnstillers voor en na de diagnose uitgevoerd bij respectievelijk 1.031 patiënten (90%) en 964 patiënten (84%). De kankerspecifieke overleving was beter bij de vrouwen die verklaard hadden recentelijk aspirine te hebben gebruikt (courant gebruik tijdens de laatste twee jaar) en/of niet-steroïdale ontstekingsremmers, dan bij de vrouwen die er geen hadden gebruikt (hazard ratio respectievelijk 0,68, 95% betrouwbaarheidsinterval 0,52-0,89, en 0,67, 95% BI 0,51-0,87). Er werd geen positieve correlatie teruggevonden tussen de kankerspecifieke overleving en het gebruik van onverschillig welk type pijnstillers voor de diagnose of van paracetamol na de diagnose.Merrit MA et al. Pre-diagnosis and post-diagnosis use of common analgesics and ovarian cancer prognosis (NHS/NHSII): a cohort study. The Lancet Oncology 19: 1107-1116, 2018. DOI:https://doi.org/10.1016/S1470-2045(18)30373. https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(18)30373-5/fulltext