...

Dit jaar dingen Rezüm® van Boston Scientific, VENTANA® pan-TRK assay en NAVIFY® Mutation Profiler van Roche Diagnostics en QuiremScout® van Terumo Interventional System en Quirem Medical mee naar de hoofdprijs in de categorie Medische Hulpmiddelenprijs. We geven vandaag een beetje meer toelichting bij de deelnemende hulpmiddelen die in de oncologie van toepassing zijn.QuiremScout® optimaliseert de work-up van een selectieve interne radiatie therapie (SIRT) voor patiënten met niet-opereerbare primaire en secundaire levertumoren. QuiremScout® is gebaseerd op precies dezelfde Holmium166-microsferen die gebruikt worden voor de SIRT-behandeling zelf, QuiremSpheres®. Dit helpt om de long-shunt, de extra-hepatische depositie en de intra-hepatische verdeling van de microsferen te voorspellen. Al deze informatie kan gebruikt worden om per patiënt een individueel geoptimaliseerd SIRT-behandelingsplan op te stellen, wat mogelijks leidt tot verbeterde resultaten. Dit in tegenstelling tot de huidige standaard work-up met 99mTc-MAA, morfologisch verschillend van de eigenlijke therapeutica. QuiremScout® is aangetoond accurater in het bepalen van de long-shunt1 en het voorspellen van de uiteindelijke intra-hepatische verdeling 2van de therapeutische sferen. Dit zorgt ervoor dat patiënten niet onnodig uitgesloten worden van een mogelijke behandeling.1. Elschot, M. et al. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging 20142. Smits, et al. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging 2019Een ware revolutie in de gepersonaliseerde kankerbehandeling is de zogenaamde tumor-agnostische behandeling waarbij therapie gelinkt wordt aan het genetische profiel van de tumor. De allereerste goedkeuring in de EU is voor een behandeling van tumoren met een NTRK fusie. Echter, is het opsporen van deze NTRK fusie-patiënten vrij complex en er is geen terugbetaling voorzien voor de dure moleculaire test. Daarom is een resource efficiënte testmethode zeer belangrijk. Een IHC test is een snelle, goedkope test die het aantal patiënten die in aanmerking komen voor een moleculaire test kan reduceren met ruwweg 90%. De VENTANA® pan-TRK (EPR17341) Assay is de eerste IHC IVD test die de expressie van de drie TRK-eiwitten kan detecteren. Bovendien is een IHC test algemeen beschikbaar in het labo. Deze laagdrempelige test in combinatie met moleculaire confirmatie is de ideale manier om op een snelle en kosteneffectieve manier patiënten toegang te geven tot nieuwe therapieën.Keywords: tumor-agnostische behandeling, VENTANA® pan-TRK assay, immunohistochemie, kosteneffectiefDe introductie van de Next-Generation-Sequencing (NGS) technologie in de routine heeft de gepersonaliseerde oncologie verder ontplooid. Echter, blijkt de interpretatie van NGS-data de grootste opgave te zijn en ondanks het feit dat de technologie gestandaardiseerd is, kan de interpretatie (sterk) variëren. Een oplossing hiervoor is gebruik te maken van zogenaamde 'clinical decision support tools', zoals de NAVIFY® Mutation Profiler. Dankzij deze tool wordt de NGS-interpretatie gestandaardiseerd én is die volledig up-to-date met de nieuwste ontwikkelingen en gegevens binnen dit domein. Na het opladen van de VCF-file ontvangt de gebruiker binnen een tijdspanne van enkele minuten een interpretatie die rekening houdt met de klinische betekenis van varianten, lopende klinische studies en gekoppeld is aan therapie-opties. Dat alles maakt dat artsen de hoeveelheid aan NGS-data kunnen blijven integreren in de gepersonaliseerde gezondheidszorg voor hun kankerpatiënten. Keywords: NAVIFY Mutation Profiler, clinical decision support tools, NGS-interpretatie, gepersonaliseerde oncologieFarmacologieprijsBij de Farmacologieprijs zijn vier studies in de running. 'Exploiting the pathophysiology of the gut towards innovative treatment of gastrointestinal/metabolic diseases' van Ana Beloqui (UC Louvain), 'The enzymes of the endocannabinoid system as anti-inflammatory targets' van Mireille Alhouayek (UC Louvain), 'Molecular pharmacology of atypical chemokine receptors and their ligands in health and disease' van Andy Chevigné en Martyna Szpakowska (Luxembourg Institute of Health), en tot slot 'Predicting outcome of inflammatory bowel disease, creating opportunities for personalised medicine' van Bram Verstockt (KULeuven).Het onderzoek van Martyna Szpakowska en Andy Chevigné heeft betrekking op de oncologie en is gericht op atypische chemokinereceptoren (ACKR's). Deze receptoren binden kleine cytokines die celmigratie tot stand brengen. Onlangs is gebleken dat ze een bijzonder interessant therapeutisch doelwit vormen. ACKR's maken deel uit van de superfamilie van G-proteïnegekoppelde receptoren (GPCR's), maar kunnen geen intracellulair signaal overbrengen. Toch spelen ze een belangrijke rol bij verschillende fysiologische en pathologische processen zoals inflammatie of het ontstaan van verschillende soorten kanker en metastasen. Dat doen ze door chemokines af te zonderen en de beschikbaarheid daarvan voor de klassieke receptoren te reguleren. Ons onderzoek brengt meer duidelijkheid rond mechanismen die een rol spelen bij het herkennen van ACKR's. Het heeft nieuwe liganden en functies van deze receptoren blootgelegd. Daarnaast heeft het geleid tot het ontwikkelen van instrumenten en farmacologische modulatoren die een diepgaander begrip van deze receptorfamilie mogelijk kunnen maken.