...

De onderzoekers hebben de functionele en sociale onafhankelijkheid geëvalueerd bij 306 overlevenden (astrocytoom n = 130, medulloblastoom n = 77, ependymoom n = 36 en andere tumoren van het CZS n = 63). De mediane leeftijd van de overlevenden was 25,3 jaar (spreiding 18,9-53,1 jaar) en de mediane tijd sinds de diagnose was 16,8 jaar (spreiding 10,6-41,8 jaar).De functionele en sociale onafhankelijkheid werd geëvalueerd in de volgende categorieën: tewerkstelling, autonoom leven, nood aan hulp bij de zelfzorg, nood aan hulp in het dagelijkse leven, al dan niet verkrijgen van een rijbewijs en de huwelijkssituatie.40% van de overlevenden werd als onafhankelijk beschouwd. 34% was matig onafhankelijk en 26% niet onafhankelijk. Bij multivariate analyse correleerde een minder goede onafhankelijkheid met craniospinale radiotherapie (odds ratio [OR] = 4,20, 95% betrouwbaarheidsinterval = 1,69-10,44), een jongere leeftijd op het ogenblik dat de diagnose werd gesteld (OR = 1,24, 95% BI = 1,14-1,35) en hydrocefalie met derivatie (OR = 2,57, 95% BI = 1,31 tot 5,05). Brinkman TL et al. Attainment of Functional and Social Independence in Adult Survivors of Pediatric CNS Tumors: A Report From the St Jude Lifetime Cohort Study. DOI: 10.1200/JCO.2018.77.9454 Journal of Clinical Oncology. http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2018.77.9454?journalCode=jco