...

In die open studie werden 694 patiënten gerandomiseerd naar fulvestrant in een dosering van 500 mg op dag 1, 250 mg op dag 14 en dag 28 en daarna 250 mg om de 28 dagen als onderhoudstherapie plus anastrozol in een standaarddosering (n = 349) of naar anastrozol alleen (n = 345). De patiënten werden gerandomiseerd naargelang ze al dan niet een adjuvante behandeling met tamoxifen hadden gekregen. Bij tumorprogressie in de anastrozolgroep werd fulvestrant toegevoegd. De behandeling werd voortgezet tot tumorprogressie, optreden van onaanvaardbare toxiciteit, een uitstel van de behandeling met vier weken of meer of als de patiënte vrijwillig besliste de studie te verlaten.De mediane follow-up bij de patiënten bij wie de tumor niet was verergerd, bedroeg 7 jaar (maximale follow-up 12 jaar). 247 van de 349 vrouwen (71%) die werden behandeld met anastrozol + fulvestrant, en 261 van de 345 vrouwen (76%) die enkel werden behandeld met anastrozol, zijn overleden. De mediane totale overleving was respectievelijk 49,8 en 42,0 maanden (HR = 0,82, p = 0,03). Bij de vrouwen die voordien geen tamoxifen hadden gekregen, was de mediane totale overleving significant langer in de 'anastrozol + fulvestrant'-groep dan in de anastrozolgroep (respectievelijk 52,2 en 40,3 maanden; HR = 0,73, 95% BI = 0,58-0,92). Bij de vrouwen die al tamoxifen hadden gekregen, was er geen significant verschil in de mediane totale overleving tussen de twee groepen (respectievelijk 48,2 en 43,5 maanden; HR = 0,97, 95% BI = 0,74-1,27; p = 0,09). Ongeveer 45% van de patiënten van de anastrozolgroep heeft fulvestrant gekregen na tumorprogressie. De mediane PFS in de totale patiëntengroep was respectievelijk 15,0 en 13,5 maanden (HR = 0,81, p = 0,007). Bij de patiënten die voordien geen tamoxifen hadden gekregen, was de mediane PFS respectievelijk 16,7 en 12,7 maanden (HR = 0,73, 95% BI = 0,60-0,89) en bij de patiënten die al tamoxifen hadden gekregen, was dat respectievelijk 13,6 en 13,9 maanden (HR = 0,93, 95% BI = 0,73-1,19).Bij het afsluiten van de gegevens voor de huidige analyse hadden er zich geen nieuwe graad 4/5-bijwerkingen voorgedaan sinds het initiële rapport van de studie. Graad 3-bijwerkingen zijn opgetreden bij 15% van de patiënten van de 'anastrozol + fulvestrant'-groep en bij 13% van de patiënten van de anastrozolgroep, vooral spier- en botpijn, vermoeidheid, warmteopwellingen, stemmingsstoornissen en maag-darmsymptomen. Respectievelijk 12 en 5 patiënten hebben de behandeling stopgezet wegens bijwerkingen.Mehta RS, et al: Overall Survival with Fulvestrant plus Anastrozole in Metastatic Breast Cancer. N Engl J Med 2019; 380:1226-1234. DOI: 10.1056/NEJMoa1811714 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1811714