...

Alle patiënten vertoonden een gemetastaseerde colorectale kanker die progressie vertoonde na minimum twee verschillende chemotherapiebehandelingen. Ze waren nog niet behandeld met VEGFR-inhibitoren.Van de 416 gerandomiseerde patiënten (gemiddelde leeftijd 54,6 jaar; 161 [38,7%] vrouwen), vervolledigden er 404 (97,1%) de trial. De mediane algemene overleving was significant verlengd met fruquintinib in vergelijking met placebo (9,3 maanden [95% CI, 8,2-10,5] versus 6,6 maanden [95% CI, 5,9-8,1]); hazard ratio (HR) voor overlijden, 0,65 (95% CI, 0,51-0,83; P<0,001). Ook de mediane progressievrije overleving nam significant toe met fruquintinib (3,7 maanden [95% CI, 3,7-4,6] versus 1,8 maanden [95% CI, 1,8-1,8] maanden); HR voor progressie naar overlijden, 0,26 (95% CI, 0,21 tot 0,34; P<0,001). In vergelijking met placebo vertoonden patiënten, behandeld met fruquintinib eveneens een significant hogere objectieve responsratio (13 van de 278 patiënten [4,7%] versus 0%; P = 0,01; behandelingsverschil, 4,7% [95% CI, 2,1%-7,2%]) en ziekte/controle ratio (62,2% versus 12,3%; P < 0,001; behandelingsverschil, 49,9% [95% CI, 42,0%-57,8%]) Met fruquintinib werd er een volledige respons bekomen bij één patiënt (0,4%; behandelingsverschil, 0,4% [95% CI, -0,3% tot 1,1%]), en een partiele respons bij 12 patiënten (behandelingsverschil, 4,3% [95% CI, 1,9%- 6,7%]).Minstens één behandelingsgerelateerde bijwerking werd waargenomen bij 274 (96,6%) patiënten in de fruquintinibgroep en bij 121 (88,3%) in de placebogroep. Het betrof een graad 3- of 4- behandelingsgerelateerde bijwerking bij 61,2% (170) van de patiënten behandeld met fruquintinib en 19,7% (27) van deze met placebo. De meest frequent gerapporteerde graad 3- en 4-bijwerkingen ten gevolge van fruquintinib waren hypertensie bij 59 van de 278 patiënten (21,2 %), hand-voet-huidreactie bij 30 (10,8%), en proteïnurie bij 9 (3,2 %). Graad 3 hepatische toxiciteit trad op bij minder dan 1,5% in beide behandelingsgroepen. Zeer ernstige bijwerkingen, die hospitalisatie vereisten, werden waargenomen bij 15,5% (43) in de fruquintinibgroep en 5,8% (8) in de placebogroep. Deze bijwerkingen waren fataal bij elf patiënten (negen patiënten met fruquintinib [3,2%]; twee met placebo [1,5%]). In de fruquintinibgroep noteerde men gastro-intestinale bloeding, longinfectie, schimmelinfectie van de luchtwegen, multipel orgaanfalen, plotse dood, bacteriële infectie, cerebraal infarct en hemoptysis. In de placebogroep betrof het pulmonair embool en shock.Fruquintinib is een effectieve en goed verdragen optie voor een derdelijnsbehandeling, bij patiënten met gemetastaseerde colorectale kanker.Li, J., Qin, S., Xu, RH. et al: Effect of Fruquintinib vs Placebo on Overall Survival in Patients With Previously Treated Metastatic Colorectal Cancer. The FRESCO Randomized Clinical Trial. JAMA. 2018;319(24):2486-2496. doi:10.1001/jama.2018.7855.