...

Volgens die peiling "denkt 72% van de ondervraagden dat iemand die geneest van kanker, weer hetzelfde leven kan leiden als daarvoor, dus 6 percentpunten meer dan bij de vorige peiling in 2011. Het percentage Fransen dat denkt dat kanker beter kan worden genezen, is echter stabiel gebleven, ongeveer 65%.Einde september worden de resultaten gepubliceerd van de tweede nationale enquête van Inca. Dan zullen we weten wat de patiënten zelf denken over hun leven 2 jaar na de diagnose.