...

Wereldwijd wordt colorectale kanker vooral opgespoord met een fecale immunochemische test (FIT). De vraag is duidelijk: "Is die test heel betrouwbaar bij inname van aspirine of anticoagulantia?" Om die vraag te beantwoorden, hebben Noorse vorsers een transversale studie uitgevoerd in het kader van een studie over screening op colorectale kanker die momenteel loopt in Noorwegen. Ze hebben hun onderzoek uitgevoerd bij de deelnemers van 50-74 jaar met een positieve FIT (> 15 µg hemoglobine/g feces) bij wie daarna een colonoscopie (referentieonderzoek werd uitgevoerd. 'Gebruikers' werden gedefinieerd als patiënten die regelmatig aspirine, warfarine of orale direct werkende anticoagulantia innamen. Die patiënten werden vergeleken met niet-gebruikers van dezelfde leeftijd, hetzelfde geslacht, hetzelfde screeningcentrum en dezelfde screeningcyclus. De vorsers hebben vooral de positieve voorspellende waarde bij het diagnosticeren van colorectale kanker en gevorderde adenomen geëvalueerd.Van de 4.908 patiënten die in aanmerking kwamen voor de studie namen er 1.008 aspirine in, 147 warfarine, 212 orale directwerkende anticoagulantia; 3.541 patiënten namen die geneesmiddelen niet in. Bij 234 deelnemers werd een colorectale kanker gediagnosticeerd en bij 1.305 gevorderde adenomen. De positieve voorspellende waarde bij het diagnosticeren van colorectale kanker was 3,8% bij de patiënten die aspirine gebruikten, en 6,4% bij de deelnemers die geen aspirine gebruikten (p = 0,006). De positieve voorspellende waarde bij het diagnosticeren van een gevorderd adenoom bij aspirinegebruikers was 27,2% versus 32,6% bij niet-gebruikers (p = 0,011). De positieve voorspellende waarde bij het diagnosticeren van colorectale kanker was 0,9% bij de patiënten die orale direct werkende anticoagulantia gebruikten, en 6,8% bij de niet-gebruikers (p = 0,001).De positieve voorspellende waarde bij het diagnosticeren van een gevorderd adenoom bij patiënten die orale direct werkende anticoagulantia gebruikten, was 20,5% versus 32,4% bij niet-gebruikers (p = 0,002). Er was geen significant verschil in de positieve voorspellende waarde bij het diagnosticeren van colorectale kanker of een gevorderd adenoom tussen patiënten die warfarine gebruikten, en de deelnemers die geen warfarine innamen.Uit dat grote Noorse cohortonderzoek concluderen de vorsers dat de positieve voorspellende waarde van een FIT bij de detectie van colorectale kanker en gevorderde adenomen minder goed is bij patiënten die regelmatig aspirine gebruiken, en vooral bij patiënten die regelmatig orale direct werkende anticoagulantia innemen.Randel KR et al. Effects of Oral Anticoagulants and Aspirin on Performance of Fecal Immunochemical Tests in Colorectal Cancer Screening. Gastroenterology 2019 (in druk). https://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(19)30103-9/pdf?referrer=https%3A%2F%2Fwww.mediquality.net%2Ffr%2Fweb%2FMediQuality%2F-%2Faspirin-anticoagulants-up-rate-of-false-positives-with-fit-for-colorectal-cancer