...

In deze Amerikaanse studie werd een hoog aantal fout-positieve uitkomsten waargenomen in alle leeftijdsgroepen, maar vooral in de leeftijdsgroep van 40 tot 49 jaar (121,2/1000 gescreende vrouwen; 95% betrouwbaarheidsinterval: 105,6 - 138,7). Daarna daalde het gestaag met de leeftijd (p < 0,001). Het aantal fout-negatieve uitkomsten was duidelijk lager: 1,0 tot 1,5/1000 en er was geen significant verschil volgens de leeftijdsgroep. In de totale groep (n = 405 191) werden 2693 invasieve of intracanalaire kankers gediagnosticeerd binnen 12 maanden na de mammografie. Het aantal invasieve kankers was lager in de leeftijdsgroep van 40-49 jaar (2,2/1000, 95% BI 1,8-2,6) en steeg significant met de leeftijd (p < 0,001). De incidentie van intracanalair carcinoom bedroeg 1,6/1000 (95% BI 1,3-1,9) bij vrouwen van veertig tot vijftig jaar. De incidentie van invasieve en intracanalaire borstkanker was het hoogst in de leeftijdsgroep van 70 tot 79 jaar: respectievelijk 7,2/1000 (95% BI: 6,4-8,1) en 2,3/1000 (95% BI: 1,7-3,0). De tijd die was verlopen sinds de vorige mammografie (9-18 maanden versus 19-30 maanden of 11-14 vs. 23-26 maanden), had geen invloed op de resultaten. Het aantal fout-positieve uitkomsten was hoger bij de vrouwen met risicofactoren, bij vrouwen met heterogeen dicht borstweefsel en bij vrouwen bij wie eerder een biopsie was uitgevoerd wegens een goedaardig letsel. Het aantal fout-negatieve uitkomsten was hoog tussen de leeftijd van 40 en 79 jaar in geval van familiale voorgeschiedenis van borstkanker bij een eerstegraads verwante, een vroegere biopsie of een lage BMI.