...

De incidentie van secundaire nier-, maag- en leverkanker is hoger bij patiënten die vaker een CT-scan moeten laten uitvoeren tijdens de follow-up. Doorgaans treden die kankers op in de interface of de overlapzone, die immers een dubbele stralingsdosis krijgt (de dosis bij een CT-scan van de thorax en de dosis bij een CT-scan van het abdomen). De studie werd in de Verenigde Staten op nationaal niveau uitgevoerd bij 4.874 patiënten met een non-hodgkinlymfoom die tussen januari 1997 en december 2010 een in opzet curatieve behandeling hebben gekregen. Het mediane aantal CT-scans tijdens het jaar na de diagnose van het lymfoom was acht. Het risico op ontwikkeling van een secundaire primaire kanker was tweemaal hoger bij de patiënten die meer dan acht CT-scans hadden ondergaan, dan bij de patiënten die er acht of minder hadden ondergaan (hazard ratio 2,23, 95% betrouwbaarheidsinterval 1,60-3,11, p < 0,001).Kahl et al. 19th Congress of the European Hematology Association (EHA): Abstract BSSUB-3488. Gepresenteerd op 14 juni 2014.