...

De studie werd uitgevoerd bij 4.806 patiënten met borstkanker in een vroeg stadium zonder klinisch aantoonbare okselkliermetastasen. Bij 1.425 patiënten was de schildwachtklierbiopsie positief: 744 van die 1.425 patiënten werden gerandomiseerd naar een okselklieruitruiming en 681 naar radiotherapie van de oksel.Na tien jaar bedroeg de frequentie van recidief in de oksel 1,82% (elf op de 681) bij de patiënten die waren gerandomiseerd naar radiotherapie van de oksel, en 0,93% (zeven op de 744) bij de patiënten die waren gerandomiseerd naar okselklieruitruiming. Evenmin was er een significant verschil in de overleving zonder metastasen op afstand en de totale overleving tussen de twee behandelingsgroepen. De overleving zonder metastasen op afstand was 78,2% in de groep radiotherapie van de oksel en 81,7% in de groep okselklieruitruiming. De totale overleving was respectievelijk 81,4% en 84,6%.Het aantal patiënten dat naderhand een tweede primaire kanker heeft ontwikkeld, was significant hoger bij de patiënten die waren gerandomiseerd naar radiotherapie van de oksel, dan bij de patiënten bij wie een okselklieruitruiming was uitgevoerd: 11,0% versus 7,7%.Rutgers EJ et al. Radiotherapy or surgery of the axilla after a positive sentinel node in breast cancer patients: 10 year follow up results of the EORTC AMAROS trial (EORTC 10981/22023). SABCS 2018. Abstract GS4-01. https://www.abstracts2view.com/sabcs18/view.php?nu=SABCS18L_852&terms=