...

In deze Italiaanse studie werd Folfoxiri/bevacizumab vergeleken met Folfiri/bevacizumab als eerstelijnstherapie bij 508 patiënten met een niet-reseceerbare, gemetastaseerde colorectale kanker. Na een mediane follow-up van 26,6 maanden was het risico op progressie 27% lager met Folfoxiri/bevacizumab (p = 0,0012).Dat verschil werd in alle subgroepen teruggevonden. De mediane progressievrije overleving was 12,2 vs. 9,7 maanden. (referentie: Loupakis F.et al. 2013 Gastrointestinal Cancers Symposium. Abstract 336).