...

In deze dubbelblinde studie hebben de auteurs tussen december 2013 en augustus 2015 in totaal 114 patiënten die een behandeling met opiaten nodig hadden wegens ernstige kankerpijn, gerekruteerd. De patiënten werden gerandomiseerd naar fentanyltabletten van 100 mg sublinguaal (n = 58) of morfine 5 mg subcutaan (n = 56). De intensiteit van de pijn werd geëvalueerd op een numerieke schaal van 0 tot 10 (10 = hevigste pijn) 10, 20 en 30 minuten na toediening.De gemiddelde pijnscore bedroeg 7,5 in beide groepen. De gemiddelde scores 10, 20 en 30 minuten na toediening bedroegen 5,0 in de groep fentanyl sublinguaal en 4,5 in de groep morfine subcutaan. De marge van non-inferioriteit lag binnen het 95% betrouwbaarheidsinterval (- 0,49, 95% BI = - 1,10 tot 0,09). Fentanyl sublinguaal werkte dus niet minder goed dan morfine subcutaan. De gemiddelde scores waren 5,9 vs. 5,4 na 10 minuten, 5,0 vs. 4,4 na 20 minuten en 3,9 vs. 3,6 na 30 minuten. Het aantal patiënten dat een tweede dosis van het opiaat nodig had na 30 minuten, was 51% in de fentanylgroep en 37% in de morfinegroep (verschil in risico = - 13%, 95% BI = - 30% tot 3%).Zecca E et al. Fentanyl Sublingual Tablets Versus Subcutaneous Morphine for the Management of Severe Cancer Pain Episodes in Patients Receiving Opioid Treatment: A Double-Blind, Randomized, Noninferiority Trial. Journal of Clinical Oncology - Online gepubliceerd voor de papieren versie op 13 januari 2017DOI: 10,1200/JCO.2016.69.9504http://ascopubs.org/doi/full/10,1200/JCO.2016.69.9504