...

De studie werd uitgevoerd bij 411 patiënten in remissie (eerste of latere remissie). 105 patiënten hebben stamcellen gekregen van een broer of zus en 306 van niet-verwante donoren die compatibel waren op minstens negen van de tien HLA-loci. Tussen de twee groepen waren enkele verschillen. Bij de patiënten die stamcellen van niet-verwante donoren hebben gekregen, sloeg de ent vijf tot tien dagen later aan dan bij de patiënten die stamcellen van een broer of zus hadden gekregen. Ook de incidentie van infectieuze complicaties was duidelijk hoger in de eerste groep. Volgens die studie is de totale overleving van kinderen en adolescenten met een hoog risico acute lymfatische leukemie (ALL) even goed na transplantatie van stamcellen van een niet-verwante donor dan na transplantatie van stamcellen van een broer of zus. Ook de evenementvrije overleving en graft-versus-hostreactie liep gelijk tussen de twee groepen.