...

Deze Scandinavische studie werd uitgevoerd bij 21.254 mannen met teelbalkanker en 97.402 naaste verwanten (vader, zonen, broers). Het verwantschap kon enkel worden bevestigd bij de afstammelingen in directe lijn. Familiale teelbalkanker werd gedefinieerd als teelbalkanker bij minstens twee leden van eenzelfde familie. Op basis van hun uitgebreide gegevensbank hebben de auteurs becijferd dat de broers van een patiënt met teelbalkanker een cumulatief risico van 2,3% lopen om ooit teelbalkanker te krijgen, dus vier keer meer dan in de algemene bevolking. Het risico is 2-maal hoger bij de vaders en de zonen en is erg hoog bij tweelingbroers (x 20) en in geval van teelbalkanker bij meer dan twee naaste verwanten (x 17). Het risico is nog hoger in geval van een seminoma (x 42 bij tweelingen en in geval van teelbalkanker bij meer dan twee naaste verwanten), maar ook in geval van een tumor met gemengde cellen (het risico bij tweelingen is dan 50-maal hoger). Ook moet rekening worden gehouden met de leeftijd. Als de zonen teelbalkanker krijgen, zal dat grosso modo ongeveer op dezelfde leeftijd zijn als hun vader. Het risico is hoger naarmate de teelbalkanker op vroegere leeftijd is opgetreden. Als minstens twee leden van een familie teelbalkanker hebben gekregen voor de leeftijd van 30 jaar, lopen de anderen een 24-maal hoger risico (versus een 10-maal hoger risico als de teelbalkanker later is opgetreden). Als de algemene incidentie van teelbalkanker in een land relatief laag is (Zweden en Finland), lopen de broers een hoger risico. Als de algemene incidentie van teelbalkanker hoog is (Noorwegen, Denemarken), is dat net omgekeerd.