...

Sinds september 2014 hebben de onderzoekers 3.947 kankerpatiënten gerekruteerd en in vier groepen ingedeeld naargelang van de ligging van de primaire tumor: borst (n = 938), prostaat (n = 629), colon/rectum (n = 1.189), long (n = 1.191). 55% van de patiënten vertoonde metastasen (respectievelijk 42%, 36%, 53% en 72% van de patiënten). Tijdens een antistollingstherapie wegens een veneuze trombo-embolie (gemiddelde duur 139 dagen) was de frequentie van recidief van trombo-embolie vergelijkbaar met de frequentie van ernstige bloedingen bij de patiënten met borstkanker: respectievelijk 5,6 (95% betrouwbaarheidsinterval 3,8-8,1] versus 4,1 (95% BI = 2,7-5,9) per 100 patiëntjaren. Idem wat colorectale kanker betreft: de overeenstemmende cijfers waren respectievelijk 10 (95% BI = 7,6-13,0) en 12 (95% BI = 9,4-15) per 100 patiëntjaren. Bij de twee andere kankers was de klinische evolutie echter anders. Bij patiënten met prostaatkanker was de frequentie van recidief van de veneuze trombo-embolie tweemaal lager dan de frequentie van ernstige bloedingen: respectievelijk 6,9 (95% BI = 4,4-10,0) en 13 (95% BI = 9,2-17,0) per 100 patiëntjaren. Bij de patiënten met bronchuskanker was dat net omgekeerd: de frequentie van recidief van trombo-embolie was tweemaal hoger dan die van ernstige bloedingen: respectievelijk 27 (95% BI = 22-33) en 11 (95% BI = 8,6-15,0) per 100 patiëntjaren.Mahé I et al.: The Clinical Course of Venous Thromboembolism May Differ According to Cancer Site. Am J Med., 2017;130:337-347. DOI:10.1016/j.amjmed.2016.10.017 http://www.amjmed.com/article/S0002-9343(16)31190-1/fulltext