...

De prospectieve EURO-SKI-studie werd tussen mei 2012 en december 2014 uitgevoerd in 61 ziekenhuizen in 11 Europese landen bij patiënten met een CML in een chronische fase, die gedurende ≥ drie jaar werden behandeld met een tyrosinekinaseremmer zonder therapeutische mislukking en die een majeure moleculaire respons vertoonden sinds ≥ een jaar. De mediane follow-up na stopzetting van de tyrosinekinaseremmer bij de 755 patiënten bij wie de moleculaire respons kon worden geëvalueerd, was 27 maanden. De overleving zonder moleculair recidief was 61% na zes maanden en 50% na 24 maanden. Een langere diepe moleculaire respons correleerde met een hogere waarschijnlijkheid van behoud van de MMR na zes maanden. De auteurs concluderen dat vooral die patiënten in aanmerking komen voor stopzetting van de behandeling.Saussele S et al. Discontinuation of tyrosine kinase inhibitor therapy in chronic myeloid leukemia (EURO-SKI): a prespecified interim analysis of a prospective, multicentre, non-randomised, trial. The Lancet Oncology . DOI: https://doi.org/10.1016/S1470-2045(18)30192-X; https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(18)30192-X/fulltext