...

1. verschillende metabole verhoudingen afgeleid van de weefselconcentraties van choline, creatine en citraat bij spectroscopische magnetische kernspinresonantie (S-MRI) 2. de ogenschijnlijke diffusiecoëfficiënt (ACD) bij diffusiegewogen MRI Die indices werden gecorreleerd met de histopathologische resultaten. Daarop werd dan een logistische regressieanalyse uitgevoerd. De metabole verhoudingen correleerden significant (r = 0,35 en 0,36) met de agressiviteit van de kanker zowel centraal als in de periferie. Dat was ook zo wat de ACD betreft (ρ = -0.63). In de transitiezone waren alleen de metabole verhoudingen significant (respectievelijk r = 0,58 en r = 0,60). De combinatie van de resultaten van S-MRI en D-IRM had geen betere diagnostische waarde dan de resultaten van de twee technieken apart. Die weliswaar preliminaire resultaten bevestigen dat het mogelijk is om met spectroscopische MRI en diffusiegewogen MRI de agressiviteit van prostaatkanker op niet-invasieve wijze in vivo te evalueren. (referentie: Kobus T et al. Radiology 2012;265:2457)