...

De Europese Commissie gaf een handelsvergunning aan Tukysa®(tucatinib) in combinatie met trastuzumab en capecitabine voor de behandeling van volwassen patiënten met HER2-positieve lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker die eerder al twee anti-HER2-behandelregimes kregen. Tukysa® is een orale, kleine molecule tyrosinekinase-inhibitor van HER2."In de HER2CLIMB-studie toonde het combinatieregime met tucatinib een verbeterde algemene en progressievrije overleving in vergelijking met trastuzumab en capecitabine, met inbegrip van patiënten met actieve, onbehandelde of progressie vertonende hersenmetastasen, een populatie met een significante unmet need. Het CMPH sprak zich positief uit over Tukysa in december 2020.