...

De goedkeuring volgt op een positieve aanbeveling van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau en is gebaseerd op de resultaten van de fase III-studie OlympiA, waarin olaparib het risico op een recidief van een invasieve borstkanker, nieuwe kankers of overlijden met 42% verminderde versus placebo. De PARP-remmer verbeterde ook de algehele overleving, waardoor het risico op overlijden met 32% daalde in vergelijking met placebo.Naast deze adjuvante indicatie is olaparib ook goedgekeurd in de EU als behandeling voor patiënten met BRCA1/2-gemuteerde gemetastaseerde borstkanker na behandeling met chemotherapie en hormoontherapie bij hormoonreceptorpositieve tumoren.