...

Volgens de auteurs van het rapport is de behandeling van kanker sterk verbeterd tot in 2007, waardoor de overleving in Europa is verbeterd. Er blijken echter verschillen in overleving te zijn tussen de verschillende Europese landen. Mogelijke verklaringen daarvoor zijn: verschillen in ziektestadium op het ogenblik dat de diagnose wordt gesteld, de toegang tot de zorg, het diagnostische beleid, de screening en geografische verschillen in de biologie van de kanker. Ook zouden sociaal-economische factoren, de levenswijze en de algemene gezondheid van de volkeren een rol kunnen spelen. Meer informatie in het volgende nummer van BON.